IK Politikamız

Çalışanlarımız En Önemli Gücümüz...

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz.

Bu nedenle şirketlerimizde çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, hayalleri olan, gelişime açık, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçireceğine inandığımız adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

"Eşit işe eşit ücret" uygulamasının yanı sıra, başarıyı ödüllendiren şeffaf performans yönetimi, girişimciliğe fırsat veren kariyer planlama ve meslek içi eğitimler İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

Hayallerimizi birlikte hayata geçireceğimiz iş arkadaşlarımızda her şeyden önce “YETKİNLİK” arıyoruz ve yetkinliği şöyle tanımlıyoruz;

Sonuç Odaklılık

Sonuç
Odaklılık

Müşteri Odaklılık

Müşteri
Odaklılık

Esneklik & Değişime Uyum

Esneklik &
Değişime Uyum

Bilgi Edinme

Yaratıcılık

Ekip Çalışması ve İş birliği

Ekip Çalışması
ve İş birliği

Çevre Oluşturma

İletişim ve İşbirliği