Yürüteç

YüRüTEç

Özellikleri:

İçi pamuklu kumaşla kaplıdır. Dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon için açı ayarı sağlar.